วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเทศออสเตเลีย

ข้อแนะนำพิเศษ: ทางการออสเตรียถึงกับออกมาประกาศว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศออสเตรีย ควรต้องระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าหรือกระเป๋า รวมถึงการหยิบเงินออกมาเพื่อซื้อของเป็นอย่างดีด้วยนะคะ เนื่องจากมิจฉาชีพที่ประเทศนี้เยอะมากค่ะ

อาหารท้องถิ่น: อาหารออสเตรียส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวก ลาชเนื้อ ซุปใสใส่ก้อนแป้งดัมปลิง ซุปใสใส่แพนเค้กหั่นฝอย วีนเนอร์สนิตเชิล หมูชุบแป้งขนมปังทอด ไส้กรอกหลายแบบ และเนื้อย่างที่มีสารพัดชนิดให้เลือกชิมตามภัตตาคารของโรงแรม ที่พักในออสเตรีย ส่วนขนมหวานของเขาจะเป็นแบบโฮมเมดคล้ายๆ ขนมปังฟูๆ ชื่อว่า Buchteln นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ห้ามพลาดสำหรับคนที่ชื่นชอบการกินเค้กกับ ช็อกโกแล็ตเมื่อได้มีโอกาสไปออสเตรีย คือ เค้กช็อกโกแลตสอดไส้แยมส้ม "ซักเคอร์ ทอร์เตอร์" ซึ่งหาซื้อได้ที่โรงซัคเกอร์บนถนนคาร์ทเนอร์ หรือซื้อที่ร้านอาหารภายในสนามบินก็ได้ แต่อย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะ
แหล่งช้อปปิ้ง: สถานที่ช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งขายของที่ระลึก เช่น ที่สะพานชาร์ลส์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดแนวสะพาน ท่านสามารถหาซื้องานศิลปะจากศิลปินอิสระได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ระลึกอื่นๆ อาทิ เครื่องแก้วโบฮีเมียนคริสตัลที่เลื่องชื่อของสาธารณรัฐเช็ก ผลิตภัณฑ์ของพื้นเมือง และของที่ระลึกอีกมากมาย หรือจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ในย่านการค้าของกรุงบูดาเปสต์ MARKET HALL ซึ่งเป็นเหมือนตลาดนัดจตุจักรบ้านเรา ก็มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากอย่างมากมาย อาทิเช่น ตุ๊กตาผ้าลูกไม้ ฯลฯ
ออสเตรเลียมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า "เครือรัฐออสเตรเลีย"

(Commonwealth Australia) ออสเตรเลียเคยเป็นประเทศอาณานิคม
ของอังกฤษมาก่อน ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศในจักรภพ ที่ตั้ง
ประเทศอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันออสเตรเลีย
ก็เป็นทวีปทีเล็กที่สุดในโลกด้วยออสเตรเลียเป็นประเทศ"ใหม่"แม้จะ
มีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ไม่ยาวนาน ไม่มี
ร่องรอยอารยธรรมโบราณที่เป็นรากเหง้าของอารยธรรมโลก แต่
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติสวยงาม
หลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือน มีเสน่ห์อย่างยิ่งด้วยความ
มีน้ำใจและความเป็นกันเองของคนออสเตรเลียกับความสวยบริสุทธิ์ของ
ธรรมชาติ
ภูมิอากาศและที่ตั้ง
ออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย
ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก
เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2
แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุขพื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม
ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็น
ธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้งและอุดมสมบูรณ์ ประมาณ
หนึ่งในสามเป็นทะเลทราย แต่พื้นที่แถบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตก และรัฐทัสเมเนียมีความอุดมสมบูรณ์มาก ฝนตกชุกที่นี่
มีตว์และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนอื่น
เช่น จิงโจ้ โคอะล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสซั่ม ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด
ประชากร
ปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากร 19 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นแถบชายฝั่งตะวัน
ออกของประเทศ ประกอบด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมกว่า 140
ประเทศที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตลอด 50 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ออสเตรเลียเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไป
จะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนียประมาณ
0-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33-34
องศาเซลเซียส
*ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม
*ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและ
อาจมีไฟป่า
*ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทาง
ตอนใต้และเมืองในเขตป่า ฝนจะตกชุก บางแห่งอาจมีน้ำท่วม
*ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป
*เวลา ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่าง
ของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 3 โซน ดังนี้
Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมงและเร็วกว่า
ประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania,
Queensland และ Canberra
Central Standard Time-CST เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมงและเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง
Northern Territory
Western Standard Time-WST เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่งโมงและเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia
Daylight Saving - ในช่วงฤดูร้อน ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วง
กลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria,
New South Wales, South Australia และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้
เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม